Välkomna önskar Maria med personal!

  Integritetspolicy Örebro Kaffe & Pralin AB

Örebro Kaffe & Pralin AB värnar  om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy informerar vi  hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Örebro Kaffe & Pralin  AB, med adress Bondegatan 9 ,702 25  Örebro, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in om dig som kund och dess ändamål

Avsikten med insamlingen av personuppgifter är för att kunna hantera köp som ska faktureras. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna tilldela dig som kund eventuell bonus på dina inköp hos oss.

 

Vi använder uppgifterna för att kunna identifiera dig som kund så vi sänder fakturan till rätt adress. Vi kan även behöva använd dina uppgifter för att kunna hålla kontakt med dig vid leveransen av varorna samt vid eventuella reklamationsärenden.

Dessa uppgifter samlar vi in;

Namn, Person-/Organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer.

Den lagliga grunden för insamlingen av uppgifterna är för att kunna fullgöra köpeavtalet. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför tvingas neka dig köpet vilket vore olyckligt.

 

Vi lagrar dina uppgifter till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, då det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Kontakta oss : 019-184480